Huishoudelijk Reglement

Op de ALV van 21 februari 2015 is het nieuwe Huishoudelijk Reglement vastgesteld en op de ALV is besloten een artikel toe te voegen met als titel "Erelidmaatschap en Lid van Verdienste".

Het complete reglement kunt u hieronder download: