Algemene Leden Vergadering 2023

Hieronder vindt u de stukken die u alvast kunt lezen.
Dit geeft ons tijdens de ALV wat extra tijd en zal de vergadering soepel kunnen laten verlopen.

De stukken zijn:
- Uitnodiging en agenda voor de vergadering
- Notulen van de ALV  van 26 maart 2022
- Jaarverslag secretaris
- Verslag kascontrole-commissie