Algemene Leden Vergadering

Hieronder vindt u de stukken die u alvast kunt lezen.
Dit geeft ons tijdens de ALV wat extra tijd en zal de vergadering soepel kunnen laten verlopen.

De stukken zijn:
- Uitnodiging en agenda voor de vergadering
- Notulen van de ALV  van 17 april 2021
- Jaarverslag secretaris
- Begroting Clubgebouw
- Verslag van de gehouden kascontrole

Stemformulier Clubhuis 
Het stemformulier hieronder graag invullen en verzenden

Foutmelding 
 
Naam
E-mailadres
Lidmaatschap (vispas) nummer
Stemming