De 8 uur van Lelystad 2022

Algemeen:

De 8 uur van Lelystad vindt plaats op 10 juli 2022.
De wedstrijd is een koppelwedstrijd en zal plaatsvinden
aan het Gelderse Diep.
Locatie is onder voorbehoud en afhankelijk van de
waterplantengroei.

Inschrijfgeld is € 15,00 per koppel

Aanmelden kunt u bij:
Jaap de Jager, e-mail: jager52@gmail.com
Bij voorkeur inschrijven via het contactformulier-wedstrijdcommissie van onze website.
Sluiting van de inschrijving op 29 juni 2021

Vooraf inschrijven is verplicht, niet aangemeld is niet meedoen
Het inschrijfgeld kunt u betalen voorafgaand aan de loting, of via de bank op Bankreknr. NL12RABO0161911560 t.n.v. HVLD, onder vermelding van "8 uur van Lelystad"

Reglement :
  • Loting vindt plaats vanaf 06.00 uur aan de waterkant
  • De aanvang van de wedstrijd is 07.30 uur
  • Er is een pauze van 11.30 uur tot 12.00 uur
  • De wedstrijd is afgelopen om 16.00 uur
  • De prijsuitreiking is om 16.45 uur aan de waterkant.