De 8 uur van Lelystad 2023

Algemeen:

De 8 uur van Lelystad vindt plaats op 9 juli 2023.
De wedstrijd is een koppelwedstrijd en zal plaatsvinden
aan het Gelderse Diep.
Locatie is onder voorbehoud en afhankelijk van de
waterplantengroei.

Inschrijfgeld is € 15,00 per koppel

Aanmelden kunt u bij:
Evert Spaan, e-mail: evertspaan@hotmail.com

Bij voorkeur inschrijven via het contactformulier-wedstrijdcommissie van onze website.
Sluiting van de inschrijving op 27 juni 2023

Vooraf inschrijven is verplicht, niet aangemeld is niet meedoen
Het inschrijfgeld kunt u betalen voorafgaand aan de loting, of via de bank op Bankreknr. NL12RABO0161911560 t.n.v. HVLD, onder vermelding van "8 uur van Lelystad"

Reglement :
  • Loting vindt plaats vanaf 06.00 uur aan de waterkant
  • De aanvang van de wedstrijd is 07.30 uur
  • Er is een pauze van 11.30 uur tot 12.00 uur
  • De wedstrijd is afgelopen om 16.00 uur
  • De prijsuitreiking is om 16.45 uur aan de waterkant.