Contributie betaling / lidmaatschap

Het blijkt dat als men het lidmaatschapsnummer onder het betalingskenmerk vermeldt, de banken dit niet accepteren. Dit is vanwege het feit dat het lidmaatschapsnummer 2 letters bevat en bij betalingskenmerk mogen alleen maar cijfers gebruikt mogen worden.

Wij verzoeken u dan ook uw lidmaatschapsnummer onder mededelingen of omschrijving te vermelden dat wordt het wel geaccepteerd.

NL04 INGB 0650 3938 72 t.n.v. Sportvisserij Nederland Ledenadministratie onder vermelding van: 
Lidmaatschap Hengelsportvereniging Lelystad te Lelystad

Lidmaatschapsgeld 2023 inclusief de van toepassing zijnde vispas: 
  • tot en met 13 jaar : € 12,50 met Jeugdvispas 
  • Jeugdleden van 14 t/m 16 jaar: € 25,00 met Vispas 
  • vanaf 17 tot en met 64 jaar: € 35,00 met Vispas 
  • vanaf 65 jaar : € 25,00 met Vispas 
  • gezinsleden op hetzelfde adres: € 30,00 met Vispas 
  • extra Vispas voor leden die al een Vispas hebben van een andere vereniging: € 18,00 met Extra Vispas 
  • Zeevispas € 25,50

Deze bedragen gelden bij de inning via de automatische incasso of met behulp van de toegezonden acceptgiro.

U kunt uw eerste vispas bestellen met behulp van de vispasmodule, kosten zie hierboven. Vooralsnog kunt u alleen een gewone vispas bestellen via de vispasmodule.
U kunt ook de eerste keer een vispas kopen bij een van de verkooppunten. Er komt dan wel een bedrag bij voor de afhandelingskosten van het desbetreffende verkooppunt. 

Voor de jeugd stellen wij een gratis jeugdvergunning ter beschikking.
Met deze jeugdvergunning kan de jeugd t/m 13 jaar, in de Stadswateren van Lelystad en de dorpswateren in de gemeente Dronten, vissen met 1 hengel (de voorwaarden staan op deze jeugdvergunning)
U kunt deze jeugdvergunning aanvragen bij onze secretaris of met behulp van de online jeugdvergunnings-module.
Klik hier voor deze module. 

Indien men een abonnement wenst op Het Visblad gelieve € 8,00 extra over te maken.

Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 1 oktober schriftelijk te worden gedaan bij de secretaris.
Beeindiging van het lidmaatschap kunt u ook doen door uw gegevens door te sturen naar: ledenadministratie@vispas.nl