Controles

Controle en handhaving op het bezit van de juiste visdocumenten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de sportvisserijsector en de overheid. De sportvisserijsector krijgt hierin echter een steeds grotere verantwoordelijkheid toebedeeld. Die verantwoordelijkheid pakken de honderden vrijwillige verenigingscontroleurs graag en goed op.

Onze vereniging heeft een aantal van deze controleurs die controle houden op de naleving van de regelgeving met betrekking tot de sportvisserij zoals deze is vastgelegd binnen de visserijwet en de lokale APV.

Zij zijn werkzaam in het gebied van onze vereniging, maar een aantal mogen hun bevoegdheden ook uitoefenen binnen het gehele gebied van de Sportvisserij MidWest Nederland.

Daarnaast kunt u ook worden gecontroleerd door één van de BOA’s die in dienst zijn van Sportvisserij MidWest Nederland.

Vragen die betrekking hebben op de (controle op) regelgeving kunt u stellen via het contact formulier

Echter voor het melden van een incident of onregelmatigheid aan de waterkant willen wij u verzoeken het daarvoor betreffende formulier in te vullen.

Voor overige vragen dient u contact op te nemen via het contactformulier of, indien het een zeer dringende vraag is, kunt u een van de bestuursleden bellen.