Ereleden & Buitengewoon Adviseurs

Ereleden worden op voorstel van het bestuur bij besluit van de Algemene ledenvergadering benoemd tot erelid van de vereniging. De voordracht vindt plaats, omdat zij van bijzondere betekenis zijn geweest voor de vereniging.

De huidige ereleden van de vereniging:

  • T. Hasselaar
  • H. Cornelissen

De huidige leden van Verdienste:

  • J.M. de Jager
  • Jeltje Kruize
  • Erwin Rikkelman
  • Edwin Roethoif