Karperwedstrijd 20 op 21 oktober 2023

Karper-koppel wedstrijd 7-8 oktober 2022.

De juiste gegevens volgen z.s.m.

Algemeen:

Tijd: 17:00-11:00
Locatie: Lage vaart (zie locatie foto)
Kosten: 15 euro per koppel
Deelnemers: max 10 koppels
Opgeven via: nikemuller@hotmail.comOp 7-8 oktober organiseren we van de HVLD weer een karper-koppel wedstrijd.

Vrijdag 7 oktober loten we om 17:00 op locatie.
Aansluitend kunnen we naar de stek en om 18:00 start de wedstrijd.
De wedstrijd duurt tot de volgende ochtend 10:00.

Om 11:00 is de prijsuitreiking voor de nummers 1,2 en 3 incl. Ontbijt.
De prijzen bestaat uit.
1e 2x € 100.
2e 2x € 50.
3e 2x € 25.


Wedstrijdregels.

1. Door loting voorafgaand aan de wedstrijd (17:00 uur) worden de visstekken per koppel bekend gemaakt. Elk koppel dient de wedstrijd alleen te vissen op deze toegewezen stek.

2. Over de gelote stekken kan niet gediscussieerd worden, onderling ruilen met andere deelnemers is niet toegestaan.

3. De wedstrijd wordt gevist op aantal, alleen karpers tellen mee. Bij gelijke aantallen wordt de winnaar bepaalt door de eerst gevangen karper die gevangen is, is dit ook gelijk dan volgt loting.

4. De deelnemers die meedoen aan de wedstrijden dienen te beschikken over een geldige vispas met de daartoe bijbehorende nachtvis toestemming.

5. Er mag worden gevist met maximaal 2 karperhengels per deelnemer.

6. Zoveel mogelijk recht uit vissen. Om de ruimte tussen de deelnemers te garanderen.

7. Karpers tellen per koppel en mogen niet aan een andere deelnemer worden toegekend

8. De deelnemers dienen uitsluitend binnen de toegewezen visplaats te blijven vissen op karper.

9. Open vuur is verboden (gasbrander/BBQ in/nabij de bivy mag wel). Zorg ervoor dat er geen schroeiplekken/brand in gras etc. kan ontstaan.

10. Overmatig alcohol- of drugsgebruik is verboden en kan leiden tot diskwalificatie.

11. Elke deelnemer dient zijn visplaats schoon en netjes te houden / achter te laten.

12. Elektrische aangedreven radiografische voerboten zijn toegestaan, uitsluitend voor het voeren en uitvaren van lijnen in de eigen sector. Het hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan.

13. (Rubber-) boten, kano andere vaartuigen zijn niet toegestaan.

14. Een degelijk formaat onthaakmat, landingsnet én degelijk onderlijn materiaal zijn verplicht.

15. Het geluidsniveau van de beetverklikkers dienen op een beschaafd volume te staan zonder overlast te veroorzaken bij de andere karpervissers.

16. Gevangen karper dient, met zorg omringd, te worden behandeld op de onthaakmat tijdens het fotograferen en daarna direct en voorzichtig te worden teruggezet in het water.

17. Na vangst direct melden via whatsapp met foto, deze verzenden naar de whatsapp-groep met de vermelding van naam en stek. LET OP!! Kop van de vis in de rechterhand op de foto, anders telt de melding niet. Ook de wedstrijdplaat moet duidelijk zichtbaar zijn op de foto.

18. Het inschrijfgeld a € 15,00 per koppel dient bij inschrijving te worden voldaan. Bij de Karpercommissie van Hengelsport vereniging Lelystad-Dronten op bankrekeningnummer: (IBAN) NL98 RABO 0150775091 t.n.v. Karper Koppelwedstrijd 8 oktober 2022 + koppelnaam”. Niet tijdig ontvangen betalingen sluit een eerder aangemelde deelname aan de Karper Koppelwedstrijd uit, de plaats gaat dan naar een reserve team.

19. Door inschrijving gaat een deelnemer akkoord met dit reglement en zal de deelnemer de instructies van het bestuur strikt opvolgen. Bij meningsverschillen beslist het bestuur.

20. Bij overtreding van de wedstrijdregels en/of het niet naleven van dit reglement wordt de betreffende deelnemer door het bestuur gesommeerd zijn visplaats te verlaten, gevolgd door directe uitsluiting van verdere deelname aan toekomstige karper-koppelwedstrijden.

21. Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor schade of letsel van deelnemers en derden voor- tijdens- of na de gehouden Karper-Koppelwedstrijd, of voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke- of hengelsporteigendommen.