Nachtvispas & Regels

Met ingang van 1 oktober 2012 is het nachtvissen overal het gehele jaar door toegestaan. Hiervan zijn uitgesloten de natuurgebieden en de locaties waarvan de verhuurder of visrechthebbenden het nachtvissen expliciet hebben verboden.

Let op : De regels voor schuilmiddelen zijn niet gewijzigd, dit blijft een bevoegdheid van de gemeentes. Deze regels zijn opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren. De wateren waar u met uw nachtvisvergunning ook een schuilmiddel aanwezig mag hebben worden aangeduid met het symbool van een tentje. 
Dit tentje (schuilmiddel) mag ik Lelystad maximaal 2,40m x 2,20m zijn.
In de gemeente Dronten is dat 2,80m x 2,20m.

Vanaf 1 januari 2013 dient u voor het nachtvissen in het bezit te zijn van een Landelijke Nachtvistoestemming (€ 10,-). Deze vergunning kan worden aangevraagd via de website van de Federatie MidWest Nederland of Sportvisserij Nederland.

Om aan te geven dat u in het bezit bent van een nachtvistoestemming krijgt u een Hologramsticker toegestuurd die u op de vispas moet plakken. Deze sticker bestaat uit het symbool van de maan. Uiteraard dient u ook in het bezit te zijn van een geldige vispas.

In de Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren staat bij elk viswater, waar nachtvissen is toegestaan, het symbool van de maan afgedrukt. Daarnaast zijn ook de symbolen voor het vissen met een beperkt schuilmiddel en met een derde hengel aangegeven met een symbool. De symbolen zien er als volgt uit.

Volgens de visserijwet is het toegestaan om het hele jaar ’s nachts te vissen, mits men in het bezit is van een nachtvisvergunning en in wateren die opengesteld zijn voor het nachtvissen. In de gemeente Lelystad en Dronten is het binnen de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) niet geoorloofd om overal te nachtvissen. De gemeentes hebben een beperkt aantal wateren beschikbaar gesteld waar dit kan.