Derde Hengel

Vanaf 1 jan 2013 is het vissen met drie hengels alleen toegestaan indien u daarvoor in het bezit bent van een zogenaamde Derde Hengelvergunning.

Ook deze vergunning kan worden aangevraagd via de websites van de Federatie MidWest Nederland of sportvisserij Nederland. Als bewijs dat u in het bezit bent van deze vergunning ontvangt u een hologramsticker met het symbool 

Derde Hengel Symbool

Deze sticker moet op de vispas worden geplakt. 

In de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren 2016- 2017- 2018 staat bij elk water waar u met 3 hengels mag vissen het symbool met een 3 afgedrukt.Binnen de stadsgrenzen van gemeente Lelystad en gemeente Dronten is door de overheden bepaald dat er niet mag worden gevist met drie hengels, behalve op de daarvoor aangewezen locaties.

Klik hier voor het aanvragen van derde Hengel vergunning