Disclaimer

Hengelsportvereniging Lelystad-Dronten, HVLD besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan de HVLD niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan de HVLD dan ook geen aansprakelijkheid accepteren.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

De HVLD verstrekt door middel van haar website alleen die producten en diensten welke zij zelf aanbiedt. De HVLD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van deze website.

Hoewel de HVLD alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die door gebruikers via internet wordt doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie.

De externe links in deze site leiden naar websites buiten het domein van de HVLD, welke geen eigendom zijn van de HVLD, deze zijn ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van de HVLD. De HVLD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door de HVLD worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen.De HVLD kan dan ook niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan.

Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de HVLD.
De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie.