Algemeen

Een lang gekoesterde wens van de vereniging was om een eigen karpercommissie te hebben. In 2010 zijn door de onderstaande personen initiatieven ontplooit om achter de schermen deze commissie te realiseren, zodat de belangen van de karper vissers binnen onze vereniging kunnen worden behartigd. Een karpercommissie dient natuurlijk ‘gerund’ te worden. De leden van de karpercommissie zijn :

  • Marcel Merk   (alleen voor SKP)
  • Raymond Hakkert   (alleen voor SKP)
De karpercommissie zal verschillende activiteiten gaan ontplooien. Enige hiervan heeft u misschien al vernomen, te weten de spiegelkarperprojecten die we hebben opgezet voor zowel de sierwateren van Lelystad als voor de Hoge-Lage Vaart van Oostelijk Flevoland. Maar ook de ’24 uurs van Lelystad’ die we in 2011 voor het eerst hebben georganiseerd.

Mocht iemand leuke ideeën hebben, een presentatie willen houden/organiseren, of wellicht een zaak hebben die de belangen van de karpervisser zou kunnen dienen, laat het ons dan weten.

Zie voor karperwedstrijden de pagina "Wedstrijden/Lelystad/*.*" op deze site.