Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene Leden Vergadering - 2015

terug naar overzicht

Woensdag, 7 januari 2015

Het bestuur nodigt u bij deze van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering. Deze wordt gehouden op zaterdag 21 februari 2015. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: Buurthuis De Brink, Griend 3307, 8225 SX Lelystad, 0320 243 773.De zaal is open vanaf 19:30 uur.
De jaarverslagen kunt u op onze website vinden. Wilt u die alvast doornemen, dat scheelt weer tijd op de vergadering

Bij binnenkomst zullen er bij de ingang van de zaal nog enkele exemplaren klaar liggen van de agenda met de diverse verslagen. Deze zijn bedoeld voor degene die niet in het bezit zijn van een computer. 

Agenda algemene ledenvergadering 

1. Opening Voorzitter
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Notulen algemene ledenvergadering 2014
5. Jaarverslag secretaris
6. Financieel verslag penningmeester
7. Verslag kascontrole commissie.
  •      Benoeming 1 nieuw lid voor de kascontrole commissie en 1 reservelid.
8. Bestuursverkiezing:
         Volgens het rooster zijn dit jaar aftredend
  •      Ger Gilissen (herkiesbaar) en Henny de Wilde (herkiesbaar)
  •      Benoeming van Erwin Rikkelman als bestuurslid als co√∂rdinator controlecommissie.
10. Voorstel tot wijzigen van Statuten en Huishoudelijk Reglement.
11. Pauze
12. Rondvraag
13. Prijsuitreiking
14. Sluiting

Na afloop worden er nog twee bingorondes gespeeld.

Opmerking:

Het bestuur is dringend op zoek naar een 2e voorzitter en een 2e secretaris. We zijn tevens op zoek naar uitbreiding van de commissies. Wie van u wil dat op zich nemen? U kunt u nu al opgeven bij het bestuur u hoeft dus niet te wachten tot de ALV.

Het bestuurDocumenten ALV