SKP HL - Oostelijk Flevoland

Al vele jaren wordt er door ons karpervissers gevist op de kanalen, sloten en plassen die de Flevopolder rijk is. Over de vangsten viel nooit te klagen. Het water hier is visrijk te noemen. Toch is de bezetting van de polderwateren, met name de kanalen en vaarten,wat karper betreft, niet erg gevarieerd.

In heel Nederland zijn er al sinds 1998 op verschillende wateren door het hele land spiegelkarperprojecten gaande. Omdat wij als karpervissers graag wat meer variatie zouden willen zien in ons karperbestand, was dit voor ons aanleiding om eens te kijken naar mogelijkheden voor het uitzetten van zogenaamde ‘projectspiegels’ in de Hoge- en Lage Vaart.

In nauw overleg met verschillende verenigingen, belanghebbenden en specialisten hebben we een plan opgesteld om hopelijk óók in Oostelijk Flevoland gericht op de vaarten een SKP (Spiegelkarperproject) op te starten, genaamd:


Nadat het plan getoetst is door de verschillende instanties zoals het Waterschap Zuiderzeeland, VBC, Hengeldsport Federatie en natuurlijk de hengelsportvereniging zelf kunnen wij dan ook eigenlijk niet wachten om met groot enthousiasme de kleine spiegels uit te gaan zetten en de terugvangsten te verzamelen.

In het najaar van 2011 zijn de eerste spiegelkarpers uitgezet. Het gehele plan dat de karpercommissie heeft ingediend kunt u nalezen in dit document.

 Projectplan SKP Hoge-Lage Vaart Oostelijk Flevoland


De verslagen/impressies van de uitzettingen welke hebben plaatsgevonden vind u hieronder ;